Zeznanie podatkowe

PIT-37 jest przeznaczony dla jednostek wykonujących pracę oraz zleceniobiorców, a też wszelkich innych mieszkańców, za które przedpłaty za podatek rozlicza i pobiera płatnik. Osoby prowadzące osobistą jednostkę gospodarczą nie należą więc do osób, które wypełniają ten blankiet PIT-37. O postulat o wspólne wyliczanie na druku PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

pita Związek matrymonialny musi posiadać moc prawną przez cały okres trwania poprzedniego roku podatkowego. Pomiędzy partnerami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy druk PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku. Deklaracja PIT-37 jest najpopularniejszym w naszym kraju. Więcej niż co drugi podatnik wypełnia zeznanie podatkowe oparte właśnie na PIT-37. Na opisywanej witrynie WWW znajdziesz formularz PIT-37, a także druki innych zeznań fiskalnych: PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-36, PIT-39. Zeznanie podatkowe kreowane za rok 2013 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć możność stwierdzenia, czy dane zeznanie podatkowe rzeczywiście zostało rozliczone przez jednostkę do tego upełnomocnioną. Nie trać czasu na stanie w kolejce – skorzystaj z e-deklaracji. Istnieje sporo zalet które wynikają ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej. Trzeba wymienić wśród nich przede wszystkim: niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia, bezpieczeństwo przesyłanych danych, gwarancja poprawności składanej deklaracji, ochrona środowiska, oszczędność czasu, szybszy zwrot nadpłaty, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu. Utworzenie PIT 2013 przez sieć. Jesteśmy w trakcie tworzenia dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za asystą tego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-39, PIT-28, PIT-38 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Niniejsza aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w policzeniach, ale zarazem przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś rozliczenie roczne 2013 (dartsung.er-webs.com) możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Druk skarbowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Program PITy wypełnia Twój PIT praktycznie samodzielnie, podajesz wyłącznie kilka kwot z zeznań PIT-11 czy PIT-40 i dostajesz gotowe zeznanie PIT. Oprogramowanie księgowe PITy 2014 na podstawie zapisów księgowych automatycznie tworzy ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7, VAT-7K, oraz sam wylicza wpłaty na podatek dochodowy, na zakończenie roku samoczynnie stworzy zeznanie roczne PIT np. PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-36 którą w następnej kolejności wyśle do Urzędu Skarbowego przez internet (e-deklaracje).